Aanvraagformulier VISpas 2024

             VISPAS 2023: KIJK VOOR DE MOGELIJKHEDEN VOOR DE SENIOR VISPAS OP DEZE PAGINA 
  • Vul het aanvraagformulier in en maak het totaalbedrag aan de Amsterdamse Hengelsport Vereniging (NL84 INGB 0000 590499) over via IDEAL of een overschrijving. Na het invullen van het aanvraagformulier ontvangt u de betaalmogelijkheden.
  • Bij betaalwijze kan gekozen worden voor optie 1: het jaarlijks overmaken van het juiste bedrag of optie 2: het overmaken van het bedrag voor het eerste jaar en voor de jaren daarna automatisch. Bij de keuze voor optie 2 machtig je de A.H.V. tot wederopzegging om jaarlijkse via automatische incasso de contributie voor de VISpas te laten incasseren. De eerste incasso zal in november van het aanmeldingsjaar plaatsvinden voor het lidmaatschap van het volgend jaar. Bij automatische incasso krijg je vanaf dat moment € 2,50 korting.
  • De contributie is inclusief de door de AHV te betalen afdrachten aan de federatie Sportvisserij MidWest Nederland (SVMWN) en Sportvisserij Nederland. Senior en junior leden die de contributie per factuur willen voldoen, betalen na het eerste jaar € 2,50 extra voor administratie en verzendkosten. 
  • Ben je al lid (Junior VISpas of VISpas) van een andere Hengelsport vereniging die is aangesloten bij de federatie, dan krijg je € 14,00 terug. Bij nieuwe leden wordt deze korting het eerste jaar door Sportvisserij Nederland terug betaald. Ga na de ontvangst van de 2e Vispas naar deze link, dubbele afdracht

AANVRAAGFORMULIER:

Foutmelding 
 
E-mail
Aanhef
Voorletter(s)
Achternaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Geboortedatum
Derde hengel en nachtvis mogelijkheden    
De AHV biedt voor haar leden de mogelijkheid om het lidmaatschap uit te breiden met een derde hengelvergunning en/of een nachtpas. De derde hengelvergunning (inclusief gratis nachtverblijfpas!) is geldig op alle AHV wateren. De nachtverblijfpas is verplicht op een aantal AHV wateren. 
Onder nachtvissen wordt verstaan de periode; 2 uur na zonsondergang en 1 uur voor zonsopkomst. De nachtverblijfpas is verplicht op de volgende wateren overeenkomstig en met inachtneming van bijzondere bepalingen zoals vermeld in het voor dat jaar geldende inhoud bij bewijs van lidmaatschap; de Sloterplas (no. 39 pagina 15), het Kinselmeer (no. 29 pagina 14), de sierwateren in Amsterdam Zuidoost (no. 25 pagina 14), de Bosbaan (no. 1 pagina 7), de Grote en Kleine Amstelveense Poel (no. 6 pagina 9) en het Amsterdamse Bos ten zuiden van de H. Colijnweg, (no. 2 pagina 7) het Amsterdam-Rijnkanaal van KM paal 0 tot de spoorbrug bij Weesp (no. 28 pagina 14), het Nieuwe Diep en de Diemen (no. 28 pagina 14), Ouderkerkerplas, (no. 21 pagina 12) Gaasperplas (no. 23 pagina 13) en de Hoge dijk, (no. 24 pagina 13).

Bij het type lidmaatschap kunt u, uw keuze aangeven.

Type lidmaatschap
Betaalwijze
IBAN (rekeningnummer)
Visplanner app of papieren lijst?
Om te mogen vissen met de Vispas dient u te beschikken over de Visplanner app of de papieren gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren.  Op www.visplanner.nl vind u meer informatie. Wilt u dat wij u de papieren versie opsturen ?
Gezamenlijke Lijst van Nederlandse viswateren toesturen ?