SKP - algemeen

Het SpiegelKarperProject van de AHV loopt sinds 1998.

Waarom?
Karper is van oorsprong geen inheemse vissoort - ook al moeten we daarvoor terug naar het begin van onze jaartelling - en vermenigvuldigt zich in het Nederlandse klimaat minder gemakkelijk dan andere vissoorten. Bovendien: spiegelkarpers en schubkarpers discrimineren elkaar niet als het om voortplanting gaat. De nakomelingen van zo`n paar zullen meer op de genetisch sterkere schubkarpers lijken dan op spiegels. Na een paar generaties hou je alleen schubkarpers over. In de jaren negentig van de 20e eeuw bleek het percentage spiegelkarpers drastisch te zijn teruggelopen. Om sportvissers in en rond Amsterdam toch blijvend de vangst van een mooi beschubde spiegel mogelijk te maken, werd besloten de spiegelkarperstand actief te gaan onderhouden.

Hoe?
De afgelopen tien jaar hebben op diverse wateren van de AHV regelmatig onderhoudsuitzettingen van spiegelkarper plaatsgevonden. Daarnaast zijn verspreid over deze periode vele honderden spiegelkarpers uitgezet op de `Amstelboezem`, het vrij bevaarbare water rond Amsterdam. Deze boezemkarpers zijn bij uitzetting stuk voor stuk gemeten, gewogen en gefotografeerd. Van deze foto`s is een archief aangelegd. Als een enthousiaste sportvisser een spiegelkarper terugmeldt bij de SKP, helpt hij daarmee de vereniging inzicht te krijgen in de groei, overlevingskans en migratie van de uitgezette spiegelkarpers.

Volgen door terugmelding
Karpervissers die op een kanaal, rivier of bijvoorbeeld op de Nieuwe Meer of het IJ een spiegelkarper vangen, kunnen de linkerflank van de vis fotograferen en de foto (met informatie als gewicht, lengte en - al of niet precieze - vangstplaats) mailen aan de AHV. Hoe meer van deze terugmeldingen wij ontvangen, des te duidelijker wordt het beeld.

Voor een foto impressie klik hier.