Karper

Voor een groeiende groep hengelaars is Cyprinus Carpio de ultieme sportvis. Kracht gepaard aan schoonheid, schuwheid aan vraatzucht. Karpervissen is zowel recreatie als denksport afgewisseld met fitness. 

Ben je beginnende karpervisser kijk dan eens HIER en download de folder vissen doe je zo op karper met zelfhaaksystemen.

In heel Noord-Holland, maar zeker ook in het gebied waar de AHV actief is, vind je prachtige karperwateren. Voor het pennetje of voor drijvend aas, maar ook voor boilievisserij. Met enige regelmaat worden in onze wateren vissen gevangen die de magische grens van veertig pond achter zich hebben gelaten.

In de regio vind je niet alleen prachtige schubkarpers en af en toe een verwilderde schub, maar ook een grote diversiteit aan kweekvarianten.

Dat is mede te danken aan het Spiegelkarperproject, waarmee de AHV al in 1998 startte.

Nachtvissen

Nachtvissen
In het hele land is nachtvissen in principe toegestaan van 1 juni tot en met 31 augustus. Enkele wateren uitgezonderd heeft de AHV ontheffing op deze regel. Daardoor kan bijna overal het hele jaar door ’s nachts gevist worden. Raadpleeg voor de uitzonderingen het ‘inhoudje’ van je vergunning.

Kernregels nachtvissen:
· Je bent in bezit van een VISpas en het ‘inhoudje’ van de vergunning.
· Je bezorgt omwonenden geen overlast: maak geen lawaai en houd je visplek en omgeving schoon.
· Je houdt rekening met de natuur.

Naleving:
Op naleving, vooral rond de Amstelveense Poel, in het Amsterdamse Bos en aan de Bosbaan, zal streng worden gecontroleerd door Politie Amstelveen, Boswachterij, de BOA’s en controleurs van de AHV. Spreek elkaar aan op overtredingen van deze kernregels.

Het nachtvissen staat in het hele land onder druk door het (wan)gedrag van sommige vissers en door klachten van omwonenden. Overheden zijn snel geneigd overlast te bestrijden met invoeren van verboden. In ons geval zou dat duizenden leden treffen. Maar, zover is het nog niet en samen kunnen we voorgenomen verboden trachten te voorkomen.

Met vissers die zich aan de regels houden en in tentjes, die waarneembaar slechts visgerelateerd zijn, hebben overheid en politie in de regel geen enkel probleem. Na overleg met de politie en boswachterij heeft de AHV een karpergedragsreglement opgesteld.

Uithoorn
Door problemen met de jeugd heeft de Gemeente Uithoorn enige jaren geleden het nachtvissen vanuit een tentje verboden. In hun tent slapende vissers worden beboet. Een paraplu om te schuilen mag wel, maar de visser mag hieronder niet slapend aangetroffen worden.

Nachtverblijf

Aan een beperkt aantal wateren loopt sinds begin 2008 een experiment met een Nachtverblijfpas. Zonder deze pas staat de vereniging niet toe dat vissers overdekt slapen aan de waterkant. De pas kost via de website € 12,50 en is op kantoor € 2,50 goedkoper. Nodig voor de Sloterplas, het Kinselmeer, de sierwateren in Amsterdam Zuidoost , de Bosbaan, de Grote en kleine Poel, het Amsterdam Rijnkanaal van KM paal 0 tot aan de spoorbrug te Weesp, het Nieuwe Diep en de Diemen, de Gaasperplas, Ouderkerkerplas, de hoge Dijk en het Amsterdamse Bos ten zuiden van de H. Colijnweg. In het noordelijk deel van het Bos (de `Kweekvijvers`) is nachtverblijf verboden.

Op de achterzijde van de pas is een reglement afgedrukt. Wie zich niet aan dit reglement houdt, wordt geacht zonder vergunning te vissen. Bij overtreding worden de Nachtverblijfpas én de VISPAS ingevorderd.

De Nachtverblijfpas wordt verstrekt door de Amsterdamse Hengelsport Vereniging. Je kunt de pas afhalen op kantoor of bestellen via telefoon of internet.

Drie hengels
De AHV heeft de mogelijkheid in de door haar beheerde wateren het vissen met drie hengels toe te staan. Daarvoor is dan wel een aanvullende vergunning nodig. Sinds 2008 kost de vergunning nog slechts € 35, - per jaar (€ 37,50 als je telefonisch of via de website bestelt). Een driehengelvergunning is alleen verkrijgbaar voor leden van de AHV met een gewone VISpas (14+).
De driehengelvergunning is geldig op alle AHV wateren met uitzondering van de Vinkeveense plassen. 

De inkomsten uit de driehengelvergunning worden aangewend voor het beheer van de visstand en handhaving van de regels (BOA). Er staat een pasfoto op de driehengelvergunning.

Tijdens jaarlijkse evaluaties wordt per water in de vergunning bekeken of de vergunning er geldig blijft. Dit zou in theorie kunnen betekenen dat een water als de Sloterplas uit de vergunning wordt gehaald als blijkt dat veel vissers zich daar niet aan de regels houden.

Lijnen uitvaren
Sinds 2008 is het uitvaren van vislijnen weer beperkt toegestaan. Volgens de oude regels mochten op geen enkel AHV-water lijnen worden uitgevaren. In de huidige situatie is dat alleen nog verboden op de Bosbaan.

De letterlijke tekst van de ‘Regeling lijnen uitvaren’ luidt:

“Het uitvaren van vislijnen is toegestaan, waarbij als maximale vaarafstand de werpafstand geldt. Indicatief is dit maximaal 120 meter. Het is niet toegestaan vanuit de boot - op deze maximale afstand van de oeverstek - verder in te gooien dan de hengellengte. Uitzondering op deze regel vormt de Bosbaan, waar een geheel uitvaarverbod van kracht blijft.
Een handhaver of controleur kan de vergunning innemen van de visser wiens haakaas zich op grotere afstand van de hengel bevindt of van de visser die zich met hengel en/of haakaas in een boot bevindt die de maximale vaarafstand vanaf de oeverstek overschrijdt.
Het geldende uitvaarverbod wordt jaarlijks geëvalueerd.”

De verwijzingen naar ‘de oeverstek’ in de regeling zijn bedoeld om vissers te beschermen die vanuit een boot willen vissen. De regel ‘haaks op de oever vissen’ blijft van kracht.