Commissies - algemeen

Een grote vereniging als de AHV `draait` niet vanzelf. Tientallen enthousiaste leden zetten zich vrijwillig - tegen vergoeding van onkosten - in voor de Amsterdamse Hengelsport Vereniging. Veel van deze vrijwilligers vormen commissies die onderdelen van het verenigingswerk voor hun rekening nemen.

Een deel van deze commissies wordt in de statuten genoemd. Bijvoorbeeld de `Kascontrolecommissie, de `Commissie van beroep` en de `Commissie ter behandeling van overtredingen`. Maar ook onze Wedstrijdcommissie en de Commissie Waterbeheer.

Naast deze commissies functioneren de Jeugdcommissie, roofviscommissie, witviscommissie de  Karpercommissie en de Commissie Controleurs. Verder stelt de Ledenraad van de AHV af en toe tijdelijke commissies in met een vastomlijnde opdracht.

Heb je interesse in deelname in één van de genoemde commissies of wil je bijvoorbeeld een commissie voor  vliegvissers oprichten? Neem dan contact op met de AHV.