Bosbaan schema en info

Op de Bosbaan wordt niet alleen gevist, maar ook geroeid.

Voor de roeiers ligt een groot deel van het jaar belijning met drijvers uit. Met die belijning in de baan is het lastig vissen voor hengelaars die verder dan een paar meter uit de kant hun geluk willen beproeven.

Niets is vervelender voor de sportvisser om aan te komen bij de Bosbaan en te zien dat de belijning voor de roeiers is uitgelegd.
Gelukkig bestaat er een balisageschema met daarin vermeld wanneer de belijning is uitgelegd en een bosbaankalender wanneer er activiteiten zijn gedurende het jaar.

VOORWAARDEN EN BIJZONDERE BEPALINGEN  

Voor het Amsterdamse Boscomplex geldt een algeheel roofvis meeneem verbod 

Vissen in de kweekvijvers is uitsluitend toegestaan voor leden met een speciale kweekvijververgunning!!

BOSBAAN:
Het is verboden: 
A.te vissen vanaf en in het gebied vanaf de lange steigers aan de noordelijke en zuidelijke oever vanaf het starteiland en te vissen vanaf het starteiland. De niet bevisbare zone loopt derhalve vanaf het starteiland tot de 100 meter kabel welke over de Bosbaan is gespannen. Het is op geen enkele wijze toegestaan binnen de niet bevisbare zone te vissen, noch door hier te vissen in persoon, noch door hier naartoe te werpen (onder de 100 meter kabel door) of anderszins. 
B.te vissen in het gebied begrensd door de laatste (finish)kabel bij de finish. De niet bevisbare zone loopt derhalve vanaf de finishkabel bij het finishhuis tot aan het finisheiland en de botenhuizen. Het is op geen enkele wijze toegestaan binnen de niet bevisbare zone te vissen, noch door hier te vissen in persoon, noch door hier naartoe te werpen (onder de finishkabel door) of anderszins. Uitgezonderd: invalide vissers die met toestemming gebruik maken van de invaliden steiger en vanaf deze steiger vissen, uitsluitend haaks op de oever vissend! 
C. te vissen met gevlochten lijnen als hoofdlijn. Uitsluitend monofilament (nylon vislijnen) zijn toegestaan. Uitgezonderd: het vissen met gevlochten lijn op roofvis met kunstaas of dode aasvis!! 
D.te vissen in de ringsloot en ten oosten van de finishtoren en het botenhuis
E.te vissen achter de bosjes 
F.te vissen vanuit een bootje
G.te vissen tijdens wedstrijden of andere evenementen, tenzij uitdrukkelijk door de organisatoren toegestaan
H.te vissen vanaf de invalidensteigers zonder in bezit te zijn van een hiervoor vereiste vergunning
I.te “azen” (voeren) met welke stoffen dan ook met uitzondering van het azen met behulp van een voerkorfje, waarvan de maten maximaal 3 bij 5 cm mogen zijn
J.het is verboden te vissen in de Bosbaan als de ballisagelijnen zijn uitgelegd, tenzij deze tot halverwege de bosbaan zijn opgebost.

WEDSTRIJDEN:
Het is niet toegestaan om tijdens een viswedstrijd, georganiseerd door de Amsterdamse Hengelsportvereniging (AHV) dan wel onder auspiciën van de AHV, op de hele Bosbaan te vissen indien men zelf niet aan deze viswedstrijd deelneemt.

Het volledige overzicht van alle percelen van het Amsterdamse boscomplex en het overige AHV water vind u hier