Bestuur

Het hoogste orgaan in de vereniging is de Ledenraad. Deze raad komt ongeveer twee keer per jaar bij elkaar. In de tussenliggende periode is een bestuur verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en vorming van beleid. Dit bestuur wordt iedere twee jaar gekozen door en uit de Ledenraad. Het bestuur bestaat momenteel uit;

De heer Jaap Que voorzitter
De heer Bart van Iterson bestuurslid
De heer Ron Stoorvogel bestuurslid
De heer Daan Rijpkema bestuurslid
Mevrouw Nathalie van den Berg aspirant bestuurslid
De heer Wim Schut aspirant bestuurslid
De heer Twan Braas aspirant bestuurslid 


Een bestuur van de AHV mag volgens de statuten uit maximaal negen personen bestaan. Aanvulling van het bestuur is dan ook nog steeds welkom, zeker omdat er genoeg te doen is!

ALGEMENE LEDEN VERGADERING

Deze vergadering is toegankelijk voor alle leden van de vereniging en wordt minimaal 1 x per 2 jaar gehouden.