Bestuur

Het hoogste orgaan in de vereniging is de Ledenraad. Deze raad komt ongeveer twee keer per jaar bij elkaar. In de tussenliggende periode is een bestuur verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en vorming van beleid. Dit bestuur wordt iedere twee jaar gekozen door en uit de Ledenraad. Het bestuur bestaat momenteel uit;

De heer Ron Stoorvogel voorzitter
De heer Jan Spel secretaris
De heer Rudy Monden penningmeester
De heer Bart van Iterson bestuurslid
De heer Wim Schut bestuurslid
De heer Twan Braas bestuurslid
De heer Don de Wit


Een bestuur van de AHV mag volgens de statuten uit maximaal negen personen bestaan. 

ALGEMENE LEDEN VERGADERING

Deze vergadering is toegankelijk voor alle leden van de vereniging en wordt minimaal 1 x per 2 jaar gehouden.
Voorafgaande aan deze vergadering wordt altijd een aankondiging gedaan op sociaal media en ons verenigingsblad.