Karper

Sinds 2007 is binnen de AHV weer een Karpercommissie actief. In overleg met andere commissies (vooral Jeugd, Controle en Waterbeheer) doet deze commissie zijn uiterste best de belangen van karpervissers binnen de vereniging te behartigen.

Dat leidde onder meer tot:
- Onder voorwaarden toestaan van het uitvaren van lijnen op de meeste wateren. 

- Verlaging van de prijs én verruiming van de `Derde hengelvergunning` wateren. 
- Invoering van een Nachtverblijf pas aan een aantal wateren.

Andere zaken waar de Karpercommissie over praat zijn:
- overlast
- uitzetbeleid
- papegaaienbekken
- het organiseren van informatieavonden