Roofvis

Binnen de AHV is ook een Roofviscommissie actief en worden er jaarlijks Roofviswedstrijden en thema avonden georganiseerd. 
Houd onze website, Facebookpagina en onze Vissen magazine in de gaten voor deze activiteiten.