Redactie VISSEN

Vijf keer per jaar brengt de AHV het verenigingsblad VISSEN magazine uit. Dit blad wordt samengesteld door een `Redactiecommissie`. Zij schrijven zelf een deel van het blad en zorgen dat Bestuur en Kantoor van de AHV hun bijdrage leveren. Verder benadert de Redactiecommissie gastschrijvers (vaak voor het hoofdartikel), verzorgt de fotografie en begeleidt de vormgeving vanuit de vereniging.

Net als enkele andere commissies kan de Redactiecommissie best versterking gebruiken. Dus, journalisten en bladenmakers van nu en morgen, neem contact op met de Redactiecommissie VISSEN!