Waterbeheer

De Commissie Waterbeheer verzorgt de visstand en let op de kwaliteit van het viswater (dit laatste valt onder de verantwoordelijkheid van Waternet).

Meerdere keren per jaar verzorgt de Commissie Waterbeheer afvissingen. Helaas ook meerdere keren per jaar moet de Commissie in actie komen om vissen te redden die bedreigd worden door al of niet plotselinge verslechtering van de waterkwaliteit.

De Commissie Waterbeheer adviseert het bestuur van de AHV over alle zaken die met visstand en waterbeheer te maken hebben.