Reglement overtredingen

De Amsterdamse Hengelsport Vereniging kent ook een reglement overtredingen. 
Wanneer er sprake is van een hengelsport gerelateerde overtredingen en deze is gemeld bij de A.H.V. kan het zo zijn dat de overtreder voor de "Commissie van Overtredingen" dient te verschijnen. De regels hiervan zijn vastgelegd in het reglement overtredingen. Via deze link kunt u deze regels inzien.