Vergunning 3e hengel 2024


  • De A.H.V. vergunning "derde hengel" is alleen beschikbaar voor leden van de A.H.V. en alleen geldig op de wateren van de A.H.V.
  • Met deze extra vergunning is het verboden om met drie hengels op roofvis te vissen.
  • De vergunning is voor alle A.H.V. wateren met perceel aanduiding 1 tot en met 41 en wordt gekenmerkt d.m.v. dit teken:  (zie hiervoor het kleine witte boekje) 
  • De vergunning 3e hengel kost € 25,00. Als je deze via onderstaand formulier bestelt dan dien je € 2,50 extra over te maken voor administratie- en portokosten. Bij het afhalen van je vergunning 3e hengel op het AHV-kantoor is deze dus € 2,50 goedkoper.
  • Maak het totaalbedrag van € 27,50 over aan de Amsterdamse Hengelsport Vereniging (NL84 INGB 0000 590499).

  • LET OP! Het AHV bestuur heeft ook voor het verenigingsjaar 2024 besloten voor AHV leden die een derde hengel vergunning aanschaffen een gratis nachtpas beschikbaar te stellen. U kunt op het aanvraagformulier aangeven of u de nachtpas wenst.


AANVRAAGFORMULIER:

Foutmelding 
 
E-mail
Aanhef
Voorletter(s)
Achternaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Geboortedatum
Lidnummer
Betaalwijze
IBAN (rekeningnummer)
Ik wil ook de gratis nachtpas