Over de AHV

Heeft u vragen of iets te melden dan kan dat via contact.

WIE ZIJN WIJ

Amsterdam en omgeving kent een enorme hoeveelheid prachtige viswateren. Bijna iedereen heeft hier wel water in de buurt van huis. Dat kan een sloot, sierwater, een vaart, gracht, kanaal, een plas of een meer zijn. In bijna al deze wateren zwemt vis en in de meeste wateren mag worden gevist met een vergunning van de Amsterdamse Hengelsport Vereniging (AHV), opgericht in 1906.

Onze vereniging, die zo`n 12.000 leden telt, zorgt voor het beheer van de visstand in al deze wateren. Voor iedere visser - of het nu een snoekbaars- een karpervisser is, een vliegvisser of gewoon een visser die voor z`n rust komt - heeft de Amsterdamse regio uitstekende mogelijkheden. We zijn een actieve vereniging en organiseren jeugdactiviteiten, wedstrijden en vislessen. Maatschappelijk bieden wij voor verzorgingsinstellingen kosteloos de mogelijk voor de bewoners om zo nu en dan te vissen.  

Sinds 2007 is de AHV lid van sportvisserij MidWest Nederland en van de landelijke federatie Sportvisserij Nederland. Dankzij het lidmaatschap van deze organisaties is het voor onze leden ook mogelijk om op zeer veel wateren buiten de eigen regio te kunnen vissen. Wist u dat de georganiseerde hengelsport de op een na de grootste sportbond in Nederland is? In Nederland vissen zo'n 1,2 miljoen mensen.

GEDRAGSREGELS

Vissen zijn levende dieren en sportvissers hebben dan ook een grote zorg en waardering voor de vis. Bezien vanuit het welzijn van de vis behoort het derhalve vanzelfsprekend te zijn dat sportvissers zorgvuldig omgaan met de vis om verwonding en stress zo veel mogelijk te voorkomen. Binnen de sportvisserij is dit al jaren een zeer belangrijk thema van voorlichting. Daarbij is het verantwoord omgaan met de vis tegenwoordig zeer wezenlijk voor de maatschappelijke acceptatie van de sportvisserij.

WETTEN EN REGELS

Als sportvisser krijg je te maken met een aantal wetten en regels, bijvoorbeeld op het gebied van vereiste visdocumenten. Maar ook op het gebied van gesloten tijd aas- en vissoorten, minimummaten vissoorten en beschermde vissen. Indien je, je niet aan de regels houdt, kan dat een boete opleveren. Hierbij wordt ook samengewerkt met partijen als de NVWA, politie en Staatsbosbeheer. 

-Alle actuele regels, gedragscodes en boetenbedragen vind je op de site van Sportvisserij Nederland

BOA's van Sportvisserij MidWest Nederland en onze verenigingscontroleurs voeren controles uit. Wil je zelf controleur worden voor onze vereniging? Meld je dan gerust aan als vrijwilliger! email naar: ahv@ahv.nl

LOODVRIJ VISSEN / GREEN DEAL SPORTVISSERIJ

Onze vereniging ondersteunt van harte de zogenaamde "Green Deal Sportvisserij". Deze overeenkomst tussen diverse ministeries, de Unie van Waterschappen, Natuurmonumenten, Dibevo en Sportvisserij Nederland heeft als doel de aankomende jaren het gebruik van lood binnen de sportvisserij volledig af te bouwen.
Lood wordt door sportvissers veelal gebruikt als werpmiddel en komt -door verlies- soms in het water terecht. Lood is een ongewenste stof, giftig voor dier en mens. 
Op veel plekken in de samenleving is daarom het gebruik van lood al teruggedrongen en/of verboden. Denk aan benzine, verf, waterleiding en de jacht. 

Een beter milieu begint bij jezelf!

Wat kan je zelf al doen?

Sta kritisch stil bij het gebruik van lood in je eigen sportvisserij en welke mogelijke alternatieven er zijn. Zo zijn er voor de karpervisserij al diverse loodvervangers te koop en zijn loodkopjes voor de roofvisserij prima te vervangen door tungsten gewichtjes. Zoek je tips en inspiratie voor loodvrije alternatieven bij jou sportvisserij? Bekijk dan het overzicht van loodalternatieven

LEREN VISSEN

Je hebt de Vispas, een mooie uitrusting en het weer is goed: op naar de waterkant! Maar dan begint het natuurlijk pas. Of je nu alleen gaat vissen of met iemand anders: je dient je altijd te gedragen als gast in de natuur en zorgvuldig met vis en natuur om te gaan. Elke sportvisser is een ambassadeur aan de waterkant!

Wil je goed of beter leren vissen of heb je een vraag over vissen? Neem dan contact op met onze vereniging, we helpen je graag verder.

VISLESSEN OP DE BASISSCHOOL

Om jeugd meer bij te brengen over de onderwater natuur, vissoorten, verantwoord omgaan met vis en de regels, geven we regelmatig vislessen op basisscholen (groep 7 en 8)
Onze speciaal opgeleide vismeesters bezoeken de basisscholen in onze provincie en verzorgen er een visles en visexcursie. Zo maken bijna alle kinderen op de basisschool kennis met de sportvisserij als hobby en de hengelsportvereniging als leuke club om lid van te zijn. 

Lijkt het je leuk om te helpen bij de jeugdactiviteiten of bij de vislessen? Dan horen we graag van je.

VISSENWELZIJN

De maatschappelijke aandacht voor dierenwelzijn is de laatste jaren sterk gegroeid. De groeiende overtuiging is dat dieren een intrinsieke waarde hebben en pas op de tweede plaats van nut kúnnen zijn voor de mens. Deze visie op natuur is ook van invloed op de sportvisserij.
Wetenschappers zijn er niet over uit of vissen pijn beleven. Ze kennen de mate van bewustwording en de daarmee samenhangende beleving van pijn bij vissen niet. Als wordt beweerd dat vissen pijn beleven dan is dat zonder onderbouwing en op emotie. Dat neemt niet weg dat sportvissers hun verantwoordelijkheid moeten nemen en zeer zorgvuldig met de vis om te gaan.

VISSTAND- EN WATERBEHEER

Sportvissers willen graag water met een gezonde visstand én water dat goed bereikbaar en bevisbaar is. We zien het als onze verantwoordelijkheid om daar zo goed mogelijk voor te zorgen. De gemeente en het waterschap maar ook Sportvisserij MidWest Nederland en Sportvisserij Nederland zijn hier belangrijke partners in. We beheren meerdere viswateren waardoor er voor vrijwel iedere sportvisser een geschikt viswater is. De basis voor deze verantwoordelijkheid ligt in de Visserijwet. In deze wet is vastgelegd dat sportvisserijorganisaties (waaronder hengelsportverenigingen) en beroepsvissers als huurders van het visrecht bevoegd zijn het beheer van de visstand (waaronder het wegvangen en uitzetten van vis) uit te voeren. Waterbeheerders zorgen niet alleen voor droge voeten, maar hebben ook de zorg voor goed, biologisch gezond water. Door de Kader Richtlijn Water (KRW) is die zorg een plicht geworden. De KRW richt zich namelijk op het behalen van zowel chemische- als ecologische doelen waaronder de visstand (leeftijdsopbouw, soortensamenstelling, de ‘mate’ waarin soorten voorkomen). 

Samen met onze partners hebben we veel kennis over de kwaliteit en de ecologie van het water en de visstand en zien onszelf als de natuurbescherming onder en boven het water.