Machtiging

Wilt u als lid voortaan dat wij de contributie incasseren via uw rekeningnummer, zodat u er geen omkijken meer naar heeft.

Vul dan de onderstaande machtiging in, het scheelt uw vereniging een hoop werk en bespaart u extra kosten. 

(LET OP ! Momenteel kunt u geen machtiging afgeven voor het lopende contributiejaar aangezien deze incasso's al hebben plaatsgevonden. Gebruik hiervoor de door ons verstuurde factuur) Uw machtiging gebruiken we dan voor de hierop volgende jaren 
Foutmelding 
 

Hierbij verleent U als lid machtiging aan de:

Amsterdamse Hengelsport Vereniging
Beethovenstraat 178
1077 JX Amsterdam

om van zijn/ haar onder genoemde rekening de contributie af te laten schrijven voor het lidmaatschap AHV tot wederopzegging.

Naam en tenaamstelling rekeninghouder dienen overeen te komen.

IBAN (rekeningnummer)
BIC code
E-mail
Aanhef
Voorletter(s)
Achternaam
Postcode
Woonplaats
Lidnummer
Door verzending verklaart U akkoord te gaan met de automatische incasso.
Datum ondertekening
(Incassant ID NL94ZZZ405360590000)