Wettelijke regels

Vispas of Kleine VISpas
Het vissen - of anders gezegd: het uitoefenen van de hengelsport - is aan wettelijke regels gebonden. Iedereen van vijftien jaar en ouder moet als hij of zij gaat vissen een VISpas of “kleine vispas” kopen. De kleine VISpas is een document voor hengelsporters die niet zijn aangesloten bij een hengelsportvereniging. Dit document wordt uitgegeven door Sportvisserij Nederland en is uitsluitend te koop bij post agentschappen en Sportvisserij Nederland. Met dit document mag gevist worden met één hengel, met een beperkt aantal aassoorten (gewoon aas), in een beperkt aantal wateren die genoemd worden in een bij de kleine vispas behorende kleine lijst wateren. Deze lijst is gebaseerd op de vroegere lijst van openbare vaarwateren. De vaarwateren zijn het eenvoudigst te omschrijven als vrachtverkeerswegen te water. Hoewel er ook in die wateren redelijk vis kan worden gevangen, is de omgeving vaak minder aantrekkelijk.

Vispas
De Amsterdamse Hengelsport Vereniging is aangesloten bij de federatie en bij Sportvisserij Nederland. Dit betekent dat men natuurlijk in de prachtige viswateren van Amsterdam en omstreken mag vissen maar ook ver daar buiten. Als lid van de Amsterdamse Hengelsport Verenging krijg je naast de vispas de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren een prachtige waterkaart en veel informatie over de hengelsport. De vispas bestellen en lid worden doet u op deze pagina

Aasvis
Vissen op roofvis met levend aas is wettelijk verboden. Voor dood aas geldt het volgende: vissoorten waarop geen minimummaat is gesteld, mogen onbeperkt worden gebruikt als dode aasvis. Overige vissoorten beneden de daarvoor vastgestelde minimummaten mogen niet als dode aasvis worden gebruikt, met uitzondering van baars kleiner dan 15 cm in de periode van 1 juli tot 1 maart (maximaal 30 stuks). Ruisvoorn mag niet als aasvis gebruikt worden.

Aassoorten
De Minister maakt onderscheid tussen `aangewezen` aassoorten en aassoorten die buiten de Kleine VISpas vallen. Aangewezen aassoorten zijn:
- Brood, aardappel, deeg, kaas, granen en zaden;
- Worm en steurkrab;
- Insektenlarven (bv. maden) en nabootsingen daarvan, mits die niet groter zijn dan 2.5 cm 3.

Voorbeelden van aassoorten die hier niet onder vallen zijn dode aasvis (heel of stukjes) en kunstaas.

Gesloten tijd aassoorten
Van 1 april tot de laatste zaterdag in mei geldt een verbod voor sommige aassoorten. Er mag in die periode niet gevist worden met:  slacht producten, een dood visje of een stukje vis (ongeacht hoe groot), alle soorten kunstaas met uitzondering van kunstvliegen kleiner dan 2,5 cm. Voor het IJsselmeer en het Markermeer geldt dit verbod van 16 maart tot 1 juli.

Gesloten tijd vissoorten
Ook voor een aantal vissoorten bestaat een gesloten tijd. Vang je zo`n vis in die periode, dan moet je die met de grootst mogelijke zorg behandelen en levend en onbeschadigd direct in hetzelfde water terugzetten. Een gesloten tijd houd dus geen verbod in om er op te mogen vissen maar is er om deze vissoorten te beschermen. 

Snoek 1 maart tot de laatste zaterdag in mei 
Barbeel, kopvoorn en winde 1 april t/m 31 mei
Snoekbaars en baars 1 april tot de laatste zaterdag in mei
Beekforel, elft, kwabaal, meerval, serpeling  Het gehele jaar
Sneep, zeeforel, zalm, zeeprik en vlagzalm Het gehele jaar

Nachtvissen

Er mag het gehele jaar dag en nacht worden gevist in de wateren met de nummers 1 tot en met 39 met inachtneming van de bijzondere bepalingen die in de vergunning bij de betreffende wateren vermeld staan, een en ander houd in dat je voor bepaalde wateren een nachtverblijf pas nodig hebt van de A.H.V. Raadpleeg hiervoor de `inhoud` van je vergunning.

Voor meer informatie over wettelijke bepalingen, klik hier.