Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

STEMWIJZER HENGELSPORT AMSTERDAM

terug naar overzicht

Dinsdag, 6 maart 2018

De gemeenteraadsverkiezingen 2018 in Amsterdam komen eraan. Maar hoe kijken de verschillende fracties nou eigenlijk tegen de hengelsport aan? en vooral hoe belangrijk is jouw stemkeuze als hengelsporter op woensdag 21 maart? De Amsterdamse Hengelsport Vereniging (AHV) zocht het uit en komt met de ‘Stemwijzer Hengelsport Amsterdam’.

Amsterdamse raadsperiode 2014 tot 2018
Om het één en ander te verduidelijken laten wij om te beginnen een overzicht zien van de verschillende fracties uit de Amsterdamse raadsperiode 2014 tot 2018 en hun hengelsportvoorkeuren. Daarbij zie je een overzicht van de zittende fracties tot en met heden, de zetelverdelingen en hun standpunt ten opzichte van de hengelsport.


(De huidige gemeenteraad van Amsterdam bestaat uit 45 leden (zetels) van 8 politieke fracties.)

Verkiezingsprogramma’s gemeenteraadsverkiezingen 2018 van de Amsterdamse fracties die tegen de hengelsport zijn.
Uit de diverse verkiezingsprogramma’s van de Amsterdamse gemeenteraadsfracties voor de periode 2018 tot 2022 wordt al snel duidelijk dat de fracties GROENLINKS en de Partij voor de Dieren (PvdD) zich openlijk uitspreken tegen de hengelsport en de SP zich neutraal opstelt (geen mening). Alle overige partijen staan positief t.o.v. de hengelsport (mits goed gereguleerd) en dat is positief! Echter wordt het steeds duidelijker dat de fracties die zich tegen de hengelsport keren, al jaren bezig zijn om telkens opnieuw raadsvoorstellen in te dienen die op verschillende wijze de hengelsport onmogelijk moeten maken in Amsterdam en omgeving. Daarbij is GROENLINKS de weg ingeslagen van de PvdD, vermoedelijk om snel te scoren en zetels af te snoepen bij de andere fracties.

• In het verkiezingsprogramma 2018-2022 van GROENLINKS Amsterdam vind je onder andere het volgende standpunt terug in programmapunt 14 (Amsterdam natuurlijk) nr 13: Pachtcontracten voor visserijverenigingen worden afgebouwd. Voor het volledige programma: https://amsterdam.groenlinks.nl/sites/groenlinks.nl/files/downloads/page/Verkiezingsprogramma%202018-2022.pdf
De Partij voor de Dieren bedenkt elk kwartaal iets nieuws om de hengelsport te schaden.
‘Moties voor het beëindigen van de pachtovereenkomst viswateren Amsterdam’, ‘Een verbod op dierenwinkels’, ‘Een verbod op sportvissen in de stad’, ‘Het afschaffen van de term sportvissen’, ‘Een meldplicht voor AHV leden over het aantal gedode en meegenomen vissen en het aantal beschadigde en teruggegooide vissen’, ‘Het verbieden van de ‘’onderwaterjacht’’ in Amsterdamse wateren’ en recentelijk nog een motie over ‘Een weerhaakverbod’.

De eenmansfractie van de PvdD heeft het er maar druk mee en moet er zo langzamerhand een dagtaak aan overhouden. Tot op heden heeft geen enkele motie het gehaald en tot een verbod op de hengelsport in Amsterdam in welke vorm dan ook is het nooit gekomen. Vaak ontbreekt het bij de fractieleden aan de juiste kennis over de hengelsport, terwijl ook hiervoor geen enkele moeite wordt genomen om zich die kennis eigen te maken en wordt overleg gemeden. Dit is ook in veel andere gemeenten aan de orde waar soortgelijke moties aan de lopende band worden ingediend door de partij, die echter tot geen enkel resultaat leiden.

• In het verkiezingsprogramma 2018-2022 van de Partij voor de Dieren (PvdD) Amsterdam genaamd ‘Plan B’ stelt de fractie de volgende eisen bij haar programmapunt ‘Diervriendelijk Amsterdam’ pagina 9: De gemeente verbiedt hengelen in haar eigen wateren en ontmoedigt het op plaatsen waar zij geen eigenaar van is. Als tussenstap stelt de gemeente visreservaten in, waar vissen vrij kunnen leven zonder risico gevangen te worden. Amsterdam zal zich actief verzetten tegen streetfishing en hengelwedstrijden. Hengelen valt onder de verantwoordelijkheid van de wethouder dierenwelzijn. Voor het volledige programma: https://amsterdam.partijvoordedieren.nl/data/files/2018/02/PvdDverkiezingsprogrammaAmsterdam_def-0a305d93.pdf

(Prognoses & peilingen gemeenteraadsverkiezing Amsterdam periode 2018-2022.)


Als we afgaan op de verschillende prognoses en peilingen over hoe de zetelverdeling er in de Amsterdamse gemeenteraad uit zal zien na woensdag 21 maart 2018, dan valt op dat de anti- hengelsport fracties bijna verdubbelen in zetels. Uiteraard zijn dit prognoses en peilingen en kan een definitieve uitslag geheel anders uitpakken, maar een gewaarschuwd hengelsporter telt voor twee! Ook valt er een ‘nieuwkomer’ op in de lijst, namelijk de fractie ‘Denk’. Denk neemt geen stelling in t.o.v. de hengelsport en is dus neutraal (geen mening).De gemeente Amsterdam sluit een nieuwe pachtovereenkomst af met de Amsterdamse Hengelsport Vereniging (AHV).
Na maanden van intensief overleg tussen de AHV en de gemeente Amsterdam wordt naar verwachting binnenkort de pachtovereenkomst ‘Amsterdamse viswateren’ ondertekend door het college en met 6 jaar verlengd tot en met 2024. Daarbij heeft de Amsterdamse Hengelsport Vereniging wel enkele concessies moeten doen; concessies die geen directe gevolgen hebben voor AHV leden maar wel leiden tot een nog hogere administratieve druk, extra financiële inspanningen en punten die de medewerking vragen van alle leden met betrekking tot onze hengelsport en regelgeving!
Uiteraard is dat geheel aan jezelf. Wij laten je alleen zien wat het standpunt is van de ‘grotere partijen’ ten opzichte van de hengelsport en hopen dat je ook daar goed over nadenkt bij het maken van je stemkeuze op woensdag 21 maart tijdens de Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen 2018. Stemmen is belangrijk!

Ook weet je nu dat de partijen D66, VVD, CDA, PvdA en de P.v.d.Ouderen de hengelsport openlijk steunen en dat de fracties van GROENLINKS en de PvdD openlijk tegen de hengelsport gekant zijn. De AHV maakt zich sinds jaar en dag sterk voor de hengelsport voor nu en in de toekomst. Daarbij zijn wij als bestuur maandelijks actief betrokken bij raadvergaderingen, inspreekavonden van de gemeente Amsterdam, wordt er vergaderd met wethouders, waterschappen, Sportvisserij Midwest Nederland, Sportvisserij Nederland, de (water)politie, de boswachterij en collega AHV’s. Zo heb je een goed beeld hoe hard jullie bestuur aan de weg timmert om onze gezamenlijke hengelsportbelangen te behartigen voor de leden en dat al jaren lang!


Namens de Amsterdamse Hengelsport Vereniging.