Vergunning 3e hengel

  • De vergunning 3e hengel is alleen beschikbaar voor leden van de AHV.
  • De vergunning is geldig op alle A.H.V. wateren met perceel aanduiding 1 tot en met 41 met uitzondering van perceel 14 (zie hiervoor het kleine witte boekje) 
  • De vergunning 3e hengel kost € 35,00. Als je deze via onderstaand formulier bestelt moet je € 2,50 extra overmaken voor administratie- en portokosten. Bij het afhalen van je vergunning 3e hengel op het AHV-kantoor is deze dus € 2,50 goedkoper.
  • Maak het totaalbedrag van € 37,50 over aan de Amsterdamse Hengelsport Vereniging (NL84 INGB 0000 590499).
  • Voor de vergunning 3e hengel is een pasfoto nodig. Stuur die per e-mail of per post naar de AHV, Beethovenstraat 178, 1077 JX Amsterdam, onder vermelding van je naam, lidnummer en de soort aangevraagde vergunning (vergunning 3e hengel). Mocht de AHV al een pasfoto van je in bezit hebben, dan hoef je deze niet nogmaals op te sturen.

Foutmelding 
 
E-mail
Aanhef
Voorletter(s)
Achternaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Geboortedatum
Lidnummer
Betaalwijze
IBAN (rekeningnummer)